Operatorul paginii web 

AIR LIQUIDE România SRL

Str. Dinu Vintilă nr. 11, et 7,  Sector 2,  București, clădirea Euro Tower
Office.ROMANIA@airliquide.com

Date bancare:

BNP Paribas - Sucursala București
IBAN: RO70 FTSB 0000 0000 0001 0702
BIC: FTSBROBUXXX

Registrul Comerțului:

J40/8997/1999
RO12294406

Director general:
Thierry Ollivero

Responsabil pentru conținut Radu Puhă

Notă juridică

AIR LIQUIDE România SRL permite accesul și utilizarea acestui site web pe baza următoarelor condiții.

Proprietate intelectuală

AIR LIQUIDE ("AIR LIQUIDE" sau "noi") oferă vizitatorilor și utilizatorilor acces la acest site web pe baza (și presupunând) acceptarea de către dvs. a următoarelor condiții. Prin prezenta, AIR LIQUIDE vă acordă o licență netransferabilă și neexclusivă pentru a accesa, descărca și utiliza acest site web numai pentru uz personal. Putem, la discreția noastră exclusivă, să adăugăm, să eliminăm sau să modificăm unele sau toate caracteristicile furnizate pe site-ul web în orice moment sau să reziliem această licență. Toate materialele, inclusiv, dar fără a se limita la configurații, afișaje, ecrane și toate informațiile care apar sau sunt afișate în legătură cu sau conținute de AIR LIQUIDE pe acest site web sunt protejate în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

AIR LIQUIDE deține, își rezervă și păstrează toate drepturile de proprietate, inclusiv drepturile de autor, asupra acestui site web și a conținutului său. Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile și alte indicații de origine, inclusiv, dar fără a se limita la numele de domeniu al AIR LIQUIDE, afișate pe acest site web sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale AIR LIQUIDE sau ale unei terțe părți care a acordat AIR LIQUIDE dreptul de a le utiliza pe acest site. Nimic din ceea ce conține prezentul document nu trebuie interpretat ca acordând browserului sau utilizatorului vreo licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe site fără acordul prealabil scris al AIR LIQUIDE sau al terței părți. AIR LIQUIDE și/sau furnizorii de conținut terți rămân proprietarii informațiilor afișate pe acest site, iar utilizatorul nu dobândește niciunul dintre aceste drepturi de proprietate prin imprimarea sau descărcarea informațiilor sau prin utilizarea în alt mod a funcțiilor site-ului.

AIR LIQUIDE oferă linkuri către alte site-uri, iar linkurile către acest site pot fi furnizate de pe alte site-uri cunoscute sau necunoscute de AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE nu este responsabilă pentru conținutul niciunui site care este legat către sau de la acest site, iar legăturile nu implică faptul că AIR LIQUIDE sponsorizează, licențiază, aprobă sau are vreo legătură cu site-ul, cu produsele sau serviciile descrise în acesta, sau cu proprietarul acestuia, sau că AIR LIQUIDE a autorizat site-ul legat să utilizeze orice marcă comercială, nume comercial, logo sau alt material înregistrat sau protejat prin drepturi de autor aparținând AIR LIQUIDE.

Termenii și condițiile referitoare la utilizarea acestui site web sunt guvernate de legislația română. Instanțele din România vor avea jurisdicție exclusivă pentru a soluționa orice litigiu care rezultă din utilizarea acestui site web.

Respectarea vieții private și utilizarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră sunt importante pentru noi. Politica AIR LIQUIDE este de a respecta și de a proteja confidențialitatea utilizatorilor acestui site web. Nu vom dezvălui în mod voluntar informații identificabile individual despre clienții noștri sau alți utilizatori ai site-ului nostru web către o terță parte fără a primi în prealabil permisiunea utilizatorului respectiv.

Atunci când utilizați site-ul ro.airliquide.com, operatorul datelor dumneavoastră este compania SC AIR LIQUIDE ROMANIA SRL., cu sediul social București, str. Dinu Vintilă 11, sector 2, București.

AIR LIQUIDE are o politică de confidențialitate a grupului, accesibilă urmând acest link.

Utilizarea datelor colectate

AIR LIQUIDE solicită doar anumite tipuri de informații personale atunci când se utilizează site-ul web. În secțiuni ale site-ului nostru web, inclusiv în ceea ce privește comenzile și instrumentele de asistență online pentru clienți, vă solicităm să furnizați informații care ne vor permite să îmbunătățim vizita dvs. pe site, să vă ajutăm cu probleme de asistență tehnică sau să vă urmărim după vizita dvs. Cu excepția cazului în care informațiile solicitate sunt necesare pentru îndeplinirea cererii, veți fi informat și va fi complet opțional pentru dumneavoastră să le furnizați sau nu. Este posibil să vă solicităm numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa stradală, tipul de afacere, informații privind preferințele clienților, numărul de client, precum și alte informații personale similare care sunt necesare pentru înregistrarea sau abonarea la serviciile sau ofertele noastre.

În consecință, AIR LIQUIDE utilizează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat pe acest site web în următoarele scopuri, durate și temeiuri legale:

AIR LIQUIDE prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal pe care le furnizați în cursul relațiilor și comunicărilor cu noi, cum ar fi schimburile de e-mailuri, discuțiile pe care le purtați folosind instrumentele și platformele furnizate de AIR LIQUIDE sau în legătură cu spațiile de lucru virtuale și instrumentele de colaborare utilizate de AIR LIQUIDE. Aceste tratamente se bazează pe interesul legitim al AIR LIQUIDE de a asigura relația cu dvs. prin soluționarea cererilor, întrebărilor etc. și de a îmbunătăți calitatea serviciului furnizat și au ca scop punerea la dispoziție a acestor instrumente, asigurarea și controlul utilizării corespunzătoare a acestora, precum și securitatea sistemului informatic și confidențialitatea informațiilor.

Colectarea pasivă a datelor cu caracter personal


Unele dintre datele personale stocate pe serverul nostru sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar atunci când completați formulare online, în timp ce alte date sunt colectate automat.

Pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor pe site-urile noastre și în scopuri de analiză statistică, AIR LIQUIDE colectează automat anumite date atunci când vizitați site-urile noastre:

Adresa dumneavoastră IP: - o adresă IP este atribuită computerului dumneavoastră de către furnizorul dumneavoastră de servicii de internet, astfel încât să puteți accesa site-ul web
Data și ora la care vizitați site-ul și paginile pe care le vizualizați
Sistemul de operare al computerului dumneavoastră și software-ul de navigare pe internet utilizat
numele dvs. de utilizator, în cazul în care navigați în zonele restricționate ale site-ului
istoricul de navigare în cadrul site-urilor grupului și durata conexiunii dvs.
În funcție de caz, prelucrăm astfel de date cu consimțământul dvs. atunci când legea o impune (de exemplu, în cazul în care depunerea unor cookie-uri pe terminalul dvs. necesită colectarea consimțământului dvs.) sau pe baza interesului nostru legitim de a propune un site web și de a îmbunătăți performanța acestuia.

Vă recomandăm să citiți și pagina noastră despre cookie-uri.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În limita strictă a prelucrării datelor efectuate în scopurile descrise mai sus, suntem îndemnați să comunicăm o parte din datele dumneavoastră către:

Personalul autorizat al societăților AIR LIQUIDE în exercitarea atribuțiilor lor obișnuite
Furnizorii noștri de servicii și subcontractanții noștri

Confidențialitatea datelor colectate

AIR LIQUIDE utilizează informațiile dvs. personale exclusiv în scopurile specifice descrise mai sus. Informațiile pe care ni le furnizați vor rămâne confidențiale și vor fi utilizate numai în legătură cu relația dvs. cu AIR LIQUIDE și/sau cu una dintre companiile sale afiliate în calitate de client; aceste informații nu vor fi niciodată divulgate sau vândute unor terțe părți în scopuri comerciale sau de prospectare.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

În conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aveți dreptul de acces, de rectificare și de ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc, dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a stabili orientări privind soarta datelor dumneavoastră cu caracter personal post-mortem.

În plus, în unele cazuri, puteți solicita să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau, dacă este posibil, să le trimiteți direct unui alt operator.

În anumite circumstanțe, aveți, de asemenea, dreptul de a obține limitarea prelucrării datelor dvs. personale.

Pentru prelucrarea datelor care necesită consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Exercitarea acestui drept nu afectează legalitatea tratamentului bazat pe consimțământ înainte de retragere.

Pentru orice solicitare sau plângere referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de AIR LIQUIDE utilizând formularul de contact.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal.

Modificări

AIR LIQUIDE își rezervă dreptul de a modifica sau de a completa această Declarație de confidențialitate în orice moment. Toate aceste actualizări vor fi semnalate pe pagina de pornire a site-ului web și vă sfătuim să citiți această Declarație de confidențialitate de fiecare dată când accesați site-ul web AIR LIQUIDE. Toate aceste modificări sau completări ale prezentei Declarații de confidențialitate se aplică de îndată ce sunt postate pe site-ul web.

SCOP Bază juridică Durata de retenție
Pentru a asigura urmărirea
corespunzătoare
a abonamentului dvs.
la serviciile sau ofertel
noastre și îndeplinirea comenzilor.
AIR LIQUIDE are nevoie pentru a
executa contractul cu dumneavoastră
.Durata contractului plus
un maxim de zece (10) ani și mai mult pentru a permite AIR LIQUIDE
să își îndeplinească obligațiile legale.

Pentru a furniza instrumente de asistență online
pentru clienți și urmărirea în legătură cu această asistență tehnică

Interesul legitim al AIR LIQUIDE de a furniza
instrumente de asistență online pentru clienți și urmărirea în legătură cu această asistență tehnică instrumente de asistență online pentru a facilita gestionarea și monitorizarea contractului (contractelor)
dumneavoastră și pentru a
dezvolta și îmbunătăți
serviciile noastre.

Durata contractului
plus un maxim de cinci (5) ani
și mai mult pentru a
permite AIR LIQUIDE să își
îndeplinească obligațiile legale.
Pentru a vă procesa cererea
dacă ați răspuns online
la o ofertă de muncă
la AIR LIQUIDE

Interesul legitim al AIR LIQUIDE
în evaluarea aptitudinii
dumneavoastră pentru postul propus

2 ani de la ultimele noastre
schimburi legate de cererea
dvs. și după
aceea pentru a permite companiei AIR LIQUIDE
să își îndeplinească obligațiile legale
Pentru a procesa întrebările dvs. legate de protecția
datelor dvs. personale
AIR LIQUIDE trebuie să
se conformeze unei obligații legale
Perioada de existență
a contului de acționar
plus cinci (5) ani de
la închiderea contului
și dincolo de aceasta pentru a
permite AIR LIQUIDE
să își îndeplinească obligațiile legale
Accesați contul dumneavoastră
de acționar Air Liquide
Necesitatea ca AIR LIQUIDE
să îndeplinească contractul
cu dumneavoastră
Perioada de existență a contului de
acționar plus cinci (5) ani
de la închiderea
contului și dincolo de aceasta
pentru a permite AIR LIQUIDE să
își îndeplinească obligațiile legale
Trimiterea comunicărilor
Grupului,
inclusiv a buletinelor
informative AIR LIQUIDE
la care v-ați abonat
Interesul legitim al Air Liquide
de a vă ține la curent
cu noutățile grupului.
Durata abonamentului
dumneavoastră la comunicările grupului
(cum ar fi buletinele
informative)