I. Datele de contact a operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor

1.    Numele și adresa reprezentantului legal

Persoana dvs. de contact în calitate de persoană responsabilă în sensul Regulamentului general european privind protecția datelor ("GDPR") și al altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și al altor reglementări privind protecția datelor este: 
 
AIR LIQUIDE Romania SRL
Str. Dinu Vintilă nr. 11, et 7,  Sector 2, București                                                                                              
clădirea Euro Tower
Registrul Comerțului: 
J40/8997/1999
RO12294406
 
Director general:
Thierry Ollivero

2.    Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Protecția datelor dvs. personale este o prioritate pentru Air Liquide. 
 
Ofițerul nostru de protecție a datelor este:
 
Raluca Trocan - Consilier juridic       

Vă rugăm să contactați direct responsabilul nostru cu protecția datelor dacă aveți întrebări despre protecția și securitatea datelor: 
E-mail : raluca.trocan@airliquide.com

II. Prelucrarea datelor pe site-ul nostru web 

1.    Furnizarea site-ului web și crearea de fișiere jurnal

Stocarea temporară a datelor dvs. personale de către noi este necesară pentru a permite livrarea site-ului web către dispozitivul dvs. terminal. Baza legală pentru aceasta este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. GDPR). Datele dvs. vor fi stocate pe durata sesiunii și vor fi șterse de pe dispozitivul dvs. final imediat ce ați părăsit site-ul web. 
 
Datele dvs. personale sunt stocate în fișiere jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, folosim datele dvs. personale pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. Baza legală pentru aceasta este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). Datele dumneavoastră vor fi șterse după cel mult trei luni. Orice stocare ulterioară se va face numai în mod anonim, astfel încât nu mai este posibilă o atribuire. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în niciun alt mod. 

2.    Formular de contact și contact prin e-mail

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul unui contact ne servește exclusiv pentru a procesa cererea dumneavoastră. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. din GDPR sau art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR în cazul unui contact în vederea încheierii unui contract. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse imediat ce cererea dumneavoastră a fost procesată, iar perioadele legale de păstrare nu împiedică ștergerea.

3.    Utilizarea cookie-urilor

Site-ul nostru web utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (în continuare, pentru toate aceste tehnologii de urmărire se utilizează doar termenul "cookie-uri"). Un cookie este o mică bucată de date sub forma unui șir de informații care este trimisă de serverul web al site-ului nostru la fișierul cookie al browserului dumneavoastră aflat pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Browserul dvs. stochează acest modul cookie pentru o anumită perioadă de timp și îl trimite înapoi la serverul web al site-ului atunci când vizitați din nou site-ul web. Cookie-urile neesențiale sunt utilizate numai după ce v-ați dat consimțământul. Mai jos este o scurtă descriere a instrumentelor de urmărire și analiză web utilizate pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

i.    Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, serviciul de analiză web al Google Inc. (denumit în continuare "Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care permit o analiză a utilizării de către dvs. a site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, în cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dvs. IP va fi trunchiată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. Google va utiliza aceste informații în numele nostru în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și de a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. de internet ca parte a Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google.

ii.    Lista instrumentelor de analiză web utilizate

În plus față de Google Analytics, pe site-ul nostru web este posibilă utilizarea următoarelor instrumente de urmărire și analiză web: 

 • Matomo (anterior PIWIK) 
 • Siteimprove Analytics 
 • Sitecore Experience Plattform 
 • Tealium Pixel Container 
 • Adform 
 • The Trade Desk 
 • Google AdWords 
 • Facebook Pixel 
 • Consentric Technologie 
 • intelliAd 
 • Hotjar 

4.    Plugin-uri sociale

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal servește vizibilității companiei noastre în rețelele de socializare. Datele dvs. personale vor fi transmise către LinkedIn, YouTube, Facebook sau Twitter numai dacă faceți clic pe "pluginul social" respectiv. De îndată ce activați "pluginul social", rețeaua socială în cauză primește informația că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dumneavoastră IP. În cazul în care sunteți conectat la această rețea socială, rețeaua poate atribui vizitarea paginilor noastre contului dumneavoastră de utilizator.
Activarea plugin-ului constituie un consimțământ în sensul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR și, prin urmare, reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră de către rețelele de socializare la:

5.    Solicitări din partea persoanelor afectate în conformitate cu  Art. 12 ff. GDPR

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul prelucrării cererii dumneavoastră de protecție a datelor este o obligație legală (art. 6 alin. 1 lit. c). Temeiul juridic pentru documentarea ulterioară a prelucrării legale a datelor introduse de persoana vizată este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR (apărare legală). 

Datele dvs. personale vor fi șterse la trei ani de la încheierea procesului respectiv.

III.    Prelucrarea ulterioară a datelor pe lângă site-ul nostru

1.    Înregistrarea contului de client

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul înregistrării contului de client, cum ar fi pe "mygas", "mygaspartner" sau "myInstallations", permite în special inițierea și încheierea de contracte, precum și menținerea relației noastre cu clienții. Temeiul juridic pentru această prelucrare este relația contractuală. 
Aveți opțiunea de a anula înregistrarea contului de client în orice moment. În acest caz, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse, cu excepția cazului în care perioadele legale de păstrare împiedică ștergerea. 

2.    Newsletter / Oferta de informare

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal servește la trimiterea de informații, oferte și, dacă este cazul, la promovarea vânzărilor prin vânzarea de bunuri sau servicii. Temeiul juridic pentru aceasta este consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza linkul de dezabonare conținut în fiecare ofertă de informații. Datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop după primirea revocării dvs. și vor fi șterse după termenul de prescripție de trei ani de la primirea revocării.

3.    Direct marketing

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul trimiterii de informații, oferte, sondaje de satisfacție a clienților și, dacă este cazul, pentru promovarea vânzărilor prin vânzarea de bunuri sau servicii. Baza legală pentru această prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop după primirea revocării dumneavoastră și vor fi șterse cu exceptia cazului în care perioadele legale de păstrare împiedică ștergerea.

4.    Vânzarea de bunuri și servicii

Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este îndeplinirea unui contract între dvs. și noi, iar temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 (1) lit. b GDPR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse atunci când contractul a fost îndeplinit și toate pretențiile care decurg din relația contractuală au expirat și nu mai există perioade legale de păstrare.  

5.     Crearea furnizorului și relația de afaceri continuă

Scopul prelucrării datelor dvs. personale (în sensul datelor dvs. și al datelor persoanelor de contact ale companiei dvs.) în cadrul chestionarului furnizorului, al calificării furnizorului, al creării furnizorului și al relației de afaceri în curs de desfășurare este atribuirea, executarea și facturarea comenzii respective, a acordurilor-cadru, precum și luarea în considerare în cadrul unor viitoare atribuiri de contracte sau licitații. Temeiul juridic pentru această prelucrare este relația contractuală (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) sau consimțământul dumneavoastră (de exemplu, atunci când depuneți o ofertă), dacă nu există o relație contractuală, sau interesul nostru legitim (luarea în considerare în cadrul unor viitoare atribuiri de contracte sau licitații) (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).
 
În cazul în care compania dumneavoastră, în calitate de furnizor, nu mai este interesată să fie luată în considerare pentru viitoarele atribuiri de contracte sau licitații, datele vor fi șterse atunci când contractul pe care se bazează comanda a fost îndeplinit și toate pretențiile care decurg din relația contractuală au expirat sau nu mai există perioade de păstrare legale.

6.    Procedura de aplicare

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul stabilirii relației de muncă, iar temeiul juridic pentru aceasta este art. 6 alin. 1 lit. b. Documentele de candidatură și datele sunt păstrate timp de până la 6 luni de la decizia de a nu ocupa postul.

IV.    Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi față de noi:

i.    Dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15 GDPR)

Aveți dreptul de a ști ce date vă sunt prelucrate și în ce scop. În plus, aveți dreptul de a fi informat cu privire la perioada de stocare a datelor dvs., precum și cu privire la posibilii destinatari și la originea datelor dvs. (în cazul în care nu am colectat datele de la dvs.).

ii.    Dreptul de rectificare (Art. 16 GDPR)

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi sunt inexacte sau incomplete.

iii.    Dreptul de a restricționa prelucrarea (Art. 18 GDPR)

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe durata verificării exactității datelor dvs. (articolul 16), pe durata verificării obiecției dvs. [articolul 21 alineatul (1) din GDPR], în cazul în care avem nevoie de datele dvs. pentru proceduri judiciare după ce scopurile actuale ale prelucrării dvs. au încetat să se mai aplice sau dacă preferați restricționarea în locul ștergerii în cazul unei prelucrări ilegale.

iv.    Dreptul la ștergerea datelor (Art. 17 DGPR)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor în cazul în care nu suntem autorizați să stocăm datele. Cu toate acestea, în cazul în care o lege ne permite să stocăm datele sau chiar ne obligă să facem acest lucru, nu putem da curs cererii de ștergere.      

v.    Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 19 DGPR)

În cazul în care v-ați exercitat dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării, vom notifica toți destinatarii datelor dvs. cu caracter personal cu privire la această rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

vi.    Dreptul la transferabilitatea datelor (Art. 20 DGPR)

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs. sau este necesară pentru executarea unui contract, aveți dreptul de a primi aceste date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul de a ne cere să transferăm aceste date direct către un alt operator.

vii.    Dreptul la opoziție (Art. 21 DGPR)

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care se află prelucrării în temeiul art. 6, alin. 1, litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care i privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor opoziții..

Această obiecție trebuie să includă o explicație a situației speciale pe baza căreia prelucrarea ulterioară este inacceptabilă pentru dumneavoastră. Obiecția va fi examinată cu atenție, iar datele vor fi blocate pe durata examinării. După revizuire, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și convingătoare pentru prelucrare. 

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, cu efect pentru viitor, la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare, fără a suporta alte costuri decât costurile de transmisie conform tarifelor de bază (costurile normale ale conexiunii dumneavoastră la internet sau telefonice) (punctul 2). Nu trebuie să oferiți un motiv pentru acest lucru. În cazul în care vă opuneți, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

viii.    Dreptul de revocare (Art. 7 Alin. 3 DGPR)

Aveți dreptul de a revoca consimțământul acordat în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.​

ix.     Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor.