Marca ALIGAL™

Marca ALIGAL™ este o linie de gaze și amestecuri de gaze de calitate alimentară special concepute pentru a fi utilizate în procesarea alimentelor și în ambalarea alimentelor și băuturilor. ALIGAL™ este alegerea potrivită pentru ambalarea în atmosferă modificată (MAP) și pentru procesele criogenice, adică refrigerare sau congelare. De asemenea, poate fi folosit ca ingredient în băuturi.

Prioritățile clienților noștri, cum ar fi utilizarea cunoștințelor tehnologice de ultimă generație, economia de exploatare, siguranța și calitatea alimentelor, inovația și durabilitatea - sunt, de asemenea, prioritățile Air Liquide.

SURGELAZIONE PIATTI PRONTI

Prezența globală a Grupului, cele 15 centre tehnologice, sutele de profesioniști în domeniul alimentar și miile de clienți fac din Air Liquide liderul mondial în domeniul gazelor industriale pentru sectorul alimentar. Este o garanție de acces la cele mai recente tehnologii, cunoștințe, experiență și servicii pentru clienții noștri.

Dacă doriți să testați producția unui nou produs pe echipamente standard sau să vă adaptați echipamentele pentru a produce un produs standard, specialiștii centrului nostru tehnologic ALTEC vor fi bucuroși să vă ajute să efectuați teste, să găsiți soluția potrivită și să o implementați în procesul de producție.

ALIGAL™ - garanția unei calități ridicate

Gases alimentares ALIGAL Air Liquide

Pentru a asigura o calitate corespunzătoare, identificarea și controlul riscurilor potențiale, Air Liquide Romania a implementat sistemul ISO 22000 "Sistem de management al siguranței alimentelor - Cerințe pentru organizațiile din întregul lanț alimentar". - pentru producerea, depozitarea și distribuția gazelor. 

Produsele ALIGAL™ au o gamă largă de aplicații și, prin urmare, substanțele pe care le conțin pot fi ingrediente sau aditivi în produsele alimentare. Specificațiile produselor ALIGAL™ au fost elaborate ținând cont de legislația în vigoare, răspunzând astfel cerințelor clienților. Air Liquide se asigură că produsele ALIGAL™ sunt clasificate și etichetate în conformitate cu Regulamentul CLP (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor) și documentate în conformitate cu cerințele Regulamentului REACH (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice).

Produsele noastre respectă specificațiile și criteriile de puritate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Air Liquide respectă, de asemenea, cerințele Regulamentului 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, inclusiv a trasabilității, precum și ale Regulamentului 852/2004, care impune companiilor să aplice bune practici la toate nivelurile lanțului de producție alimentară în ceea ce privește respectarea normelor de igienă alimentară și aplicarea cerințelor FSMS.