Fișele cu date de securitate conțin informațiile necesare, cum ar fi: proprietățile fizico-chimice (punctul de topire, punctul de fierbere, punctul de inflamabilitate etc.), toxicitatea, efectele asupra sănătății, primul ajutor, reactivitatea, depozitarea, tratarea deșeurilor, măsurile de protecție și gestionarea emisiilor în mediu.