Politica și certificări ALRO

Misiunea Air Liquide Romania, ca producator de gaze industriale pe piata extrem de competitiva actuala, este de a oferi clientilor nostri produse si servicii de calitate, in conditii de siguranta, integritate functionala și fiabilitate, urmărind obiectivele politicii de Calitate, Securitate in Munca, Protectia Mediului si Siguranta Alimentului.

Securitate și siguranță

Norme și reglementări


ALRO promovează in mod constant conformarea cu toate cerințele privind operațiunile industriale, calitate, sănătate și siguranță, mediu și siguranță alimentară, prin respectarea normelor si reglementarilor și a altor cerințe legale la care a aderat, printre care:

  • Prescripțiile ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat)
  • Acordul referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR)
  • Standardele tehnice EIGA (Asociația Europeană a Gazelor Industriale)
  • Directive Europene  și întreaga legislație Romana aplicabila in domeniul echipamentelor sub presiune si substanțelor periculoase

Prevenire accidente industriale majore – Directiva SEVESO

Siguranța în manipularea gazelor comprimate și a recipientelor de gaz comprimat

Condițiile de transport al gazelor sunt reglementate de Acordul European privind Transportul Rutier Internațional al Mărfurilor Periculoase - ADR. Manipularea adecvată a încărcăturilor, cunoașterea proprietăților acestora, precum și ambalarea adecvată a acestora reduc semnificativ riscurile potențiale asociate cu transportul gazelor. Instrucțiunile de siguranță însoțitoare pentru șofer, adecvate încărcăturii transportate, definesc tipul de risc, măsurile de protecție și metodele de acțiune pentru șofer în cazul eliberării încărcăturii.
Air Liquide România promovează cele mai înalte standarde de siguranță rutieră în rândul propriilor angajați și al contractorilor, cu scopul de a elimina toate accidentele rutiere prevenibile care implică persoane aflate sub controlul organizației prin creșterea gradului de conștientizare a personalului care conduce vehicule companiei sau transportă produsele companiei.